Do u want to know more about our products or need personal advice?

I have a question

Disclaimer

De informatie op de website van HB-Medical is algemeen van aard en bevat een selectie uit een veelheid aan informatie. De selectie heeft door medici en andere deskundigen plaatsgevonden. Voor de volledigheid en juistheid van de juiste informatie kan niet worden ingestaan.

Het gebruik van informatie is op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Individuele advisering en/of behandeling wordt er niet mee beoogd. De antwoorden op via de website of e-mail gestelde vragen van individuele personen zijn niet op individuele advisering en/of behandeling gericht. Zij dienen niet als vervanging van advies en/of behandeling van een arts of therapeut. Raadpleeg bij medische problemen en voor medische vragen uw arts.

Deze website bevat links naar websites van andere partijen. HB-Medical is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze site. Ook het gebruik van de informatie op gelinkte sites is op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

HB-Medical is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van informatie, producten of diensten waar deze website informatie over verschaft.